Calella Harmònica Festival

Concerts, Culturals, Formació, Música

  • Calella Harmònica Festival

Ciutat: Calella

Lloc: Envelat de Calella

De dijous 12 de setembre 2024, 16:00 h a diumenge 15 de setembre 2024, 15:00 h

Veure descripció de l'esdeveniment
CALELLA HARMONICA FESTIVAL és un festival dedicat a l’harmònica com a instrument musical, que reuneix els millors harmonicistes d’Europa... Llegir més

CALELLA HARMONICA FESTIVAL és un festival dedicat a l’harmònica com a instrument

musical, que reuneix els millors harmonicistes d’Europa i d’arreu del món.

Aquest Festival és el primer i l’únic Festival d’harmòniques i harmonicistes que es fa a

Catalunya, a l’estat espanyol i a la península Ibèrica. I també és únic en la seva modalitat a la

Mediterrània i sud d’Europa.


CALELLA HARMONICA FESTIVAL es un festival dedicado a la armónica como instrumento

musical, que reúne a los mejores armonicistas de Europa y de todo el mundo.

Este Festival es el primer y el único Festival de armónicas y harmonicistas que se realiza en

Cataluña, en España y en la Península Ibérica. Y también es único en su modalidad en la

Mediterráneo y sur de Europa.


CALELLA HARMONICA FESTIVAL is a festival dedicated to the harmonica as an instrument

musical, which brings together the best harmonica players from Europe and around the world.

This Festival is the first and only Festival of harmonicas and harmonica players that takes place in

Catalonia, Spain and the Iberian Peninsula. And it is also unique in its modality in the

Mediterranean and southern Europe.


CALELLA HARMONICA FESTIVAL est un festival dédié à l'harmonica en tant qu'instrument

musicale, qui rassemble les meilleurs harmonicistes d'Europe et du monde.

Ce Festival est le premier et le seul Festival d'harmonicas et d'harmonicistes qui se déroule à

Catalogne, Espagne et péninsule ibérique. Et il est également unique dans sa modalité dans le

Méditerranée et Europe du Sud.