Esdeveniments de Associació de Circ Tub d'Assaig 7,70